معنی و ترجمه کلمه باده گسارى به انگلیسی باده گسارى یعنی چه

باده گسارى

vinosity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها