معنی و ترجمه کلمه باد افشان ساختن به انگلیسی باد افشان ساختن یعنی چه

باد افشان ساختن

fluidize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها