معنی و ترجمه کلمه باد خشک و گرم دامنه کوه به انگلیسی باد خشک و گرم دامنه کوه یعنی چه

باد خشک و گرم دامنه کوه

foehn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها