معنی و ترجمه کلمه باد خورده کردن به انگلیسی باد خورده کردن یعنی چه

باد خورده کردن

wind


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها