معنی و ترجمه کلمه باد زدگى یا زنگ زدگى به انگلیسی باد زدگى یا زنگ زدگى یعنی چه

باد زدگى یا زنگ زدگى

blight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها