معنی و ترجمه کلمه باد سرخ به انگلیسی باد سرخ یعنی چه

باد سرخ

erysipelase

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها