معنی و ترجمه کلمه باد مخالف به انگلیسی باد مخالف یعنی چه

باد مخالف

crosswind
head wind
windbound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها