معنی و ترجمه کلمه باد مهیب و سهمگین به انگلیسی باد مهیب و سهمگین یعنی چه

باد مهیب و سهمگین

bluster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها