معنی و ترجمه کلمه باد و گاز معده را خالى کردن به انگلیسی باد و گاز معده را خالى کردن یعنی چه

باد و گاز معده را خالى کردن

poop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها