معنی و ترجمه کلمه بارانى به انگلیسی بارانى یعنی چه

بارانى

drippy
juicy
pluvial
pluvian
pluvine
raincoat
rainy
wet

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها