معنی و ترجمه کلمه باران ریز به انگلیسی باران ریز یعنی چه

باران ریز

mizzle

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها