معنی و ترجمه کلمه باربرى کردن به انگلیسی باربرى کردن یعنی چه

باربرى کردن

cadge

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها