معنی و ترجمه کلمه باردارى به انگلیسی باردارى یعنی چه

باردارى

expectance
expectancy
gestation
pregnancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها