معنی و ترجمه کلمه باردار کردن به انگلیسی باردار کردن یعنی چه

باردار کردن

inseminate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها