معنی و ترجمه کلمه باردار کردن به انگلیسی باردار کردن یعنی چه

باردار کردن

inseminate

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها