معنی و ترجمه کلمه بارنامه به انگلیسی بارنامه یعنی چه

بارنامه

bill of lading

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها