معنی و ترجمه کلمه باروت بیدود به انگلیسی باروت بیدود یعنی چه

باروت بیدود

cordite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها