معنی و ترجمه کلمه بارک الله به انگلیسی بارک الله یعنی چه

بارک الله

holla
hollo
holloo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها