معنی و ترجمه کلمه باریک بین به انگلیسی باریک بین یعنی چه

باریک بین

fastidious
meticulous
scrutator


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها