معنی و ترجمه کلمه باریک ساختن به انگلیسی باریک ساختن یعنی چه

باریک ساختن

filet
fillet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها