معنی و ترجمه کلمه باریک شدگى به انگلیسی باریک شدگى یعنی چه

باریک شدگى

strobilation
strobilization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها