معنی و ترجمه کلمه بار آغوش به انگلیسی بار آغوش یعنی چه

بار آغوش

armful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها