معنی و ترجمه کلمه بار الکتریکى به انگلیسی بار الکتریکى یعنی چه

بار الکتریکى

load

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها