معنی و ترجمه کلمه بار بند به انگلیسی بار بند یعنی چه

بار بند

rack


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها