معنی و ترجمه کلمه بار سفر بستن به انگلیسی بار سفر بستن یعنی چه

بار سفر بستن

truss

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها