معنی و ترجمه کلمه بار سفر به انگلیسی بار سفر یعنی چه

بار سفر

baggage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها