معنی و ترجمه کلمه بازتاب به انگلیسی بازتاب یعنی چه

بازتاب

reflection
reflex


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها