معنی و ترجمه کلمه بازدار به انگلیسی بازدار یعنی چه

بازدار

inhibiter
inhibitor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها