معنی و ترجمه کلمه بازداشتنى بودن به انگلیسی بازداشتنى بودن یعنی چه

بازداشتنى بودن

preventability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها