معنی و ترجمه کلمه بازرس فروشگاه بزرگ خرده فروشى به انگلیسی بازرس فروشگاه بزرگ خرده فروشى یعنی چه

بازرس فروشگاه بزرگ خرده فروشى

floorwalker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها