معنی و ترجمه کلمه بازماندگى به انگلیسی بازماندگى یعنی چه

بازماندگى

hindrance
survivorship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها