معنی و ترجمه کلمه بازنشسته دانستن یاشدن به انگلیسی بازنشسته دانستن یاشدن یعنی چه

بازنشسته دانستن یاشدن

superannuate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها