معنی و ترجمه کلمه بازنشسته دانستن یاشدن به انگلیسی بازنشسته دانستن یاشدن یعنی چه

بازنشسته دانستن یاشدن

superannuate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها