معنی و ترجمه کلمه بازپرسى به انگلیسی بازپرسى یعنی چه

بازپرسى

interrogation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها