معنی و ترجمه کلمه بازگشت به به انگلیسی بازگشت به یعنی چه

بازگشت به

recidivation
recidivism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها