معنی و ترجمه کلمه باز زادن به انگلیسی باز زادن یعنی چه

باز زادن

regenerate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها