معنی و ترجمه کلمه باز عمل آوردن به انگلیسی باز عمل آوردن یعنی چه

باز عمل آوردن

reproduce


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها