معنی و ترجمه کلمه باز گشت به انگلیسی باز گشت یعنی چه

باز گشت

recidivation
recidivism
recurrence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها