معنی و ترجمه کلمه باز گفتن به انگلیسی باز گفتن یعنی چه

باز گفتن

recount
repeat
restate
unreel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها