معنی و ترجمه کلمه باز گوپذیر به انگلیسی باز گوپذیر یعنی چه

باز گوپذیر

relatable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها