معنی و ترجمه کلمه باز یافتنى به انگلیسی باز یافتنى یعنی چه

باز یافتنى

retrievable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها