معنی و ترجمه کلمه باصورت برافروخته از غضب و خشم به انگلیسی باصورت برافروخته از غضب و خشم یعنی چه

باصورت برافروخته از غضب و خشم

boldface

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها