معنی و ترجمه کلمه باطرى آفتابى به انگلیسی باطرى آفتابى یعنی چه

باطرى آفتابى

solar battery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها