معنی و ترجمه کلمه باطلاق به انگلیسی باطلاق یعنی چه

باطلاق

addle

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها