معنی و ترجمه کلمه باطناب بستن به انگلیسی باطناب بستن یعنی چه

باطناب بستن

bight
rope
trice

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها