معنی و ترجمه کلمه باعث شدن به انگلیسی باعث شدن یعنی چه

باعث شدن

author
draw on
make
occasion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها