معنی و ترجمه کلمه باعقب کشتى تصادم کردن به انگلیسی باعقب کشتى تصادم کردن یعنی چه

باعقب کشتى تصادم کردن

poop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها