معنی و ترجمه کلمه بافت لانه زنبورى به انگلیسی بافت لانه زنبورى یعنی چه

بافت لانه زنبورى

collenchyma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها