معنی و ترجمه کلمه بافت چربى به انگلیسی بافت چربى یعنی چه

بافت چربى

adipose tissue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها