معنی و ترجمه کلمه بافکر به انگلیسی بافکر یعنی چه

بافکر

brainy
considerate
thoughtful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها