معنی و ترجمه کلمه باقوت تلفظ شده به انگلیسی باقوت تلفظ شده یعنی چه

باقوت تلفظ شده

emphatic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها