معنی و ترجمه کلمه بالاى شکم به انگلیسی بالاى شکم یعنی چه

بالاى شکم

epigastrium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها